open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

57세 석재(錫載) 공 후손 (희순공파)

  57 세 58 세 59 세 60 세  61 세 62 세            
희순공파 1519257002
석재
錫載
1519258002
한익 漢益
1519259004
서룡 瑞龍
1519260005
일주 一柱 
              희순공파
희순공파       1519260006
이주 二柱 
1519261008
언신 彦臣
1519262016
원복 源復
          희순공파
희순공파           1519262017
신복 信復
          희순공파
희순공파         1519261009
창신 昌臣
1519262018
기복 基復
          희순공파
희순공파           1519262019
시복 時復
          희순공파
희순공파         1519361001
유신 有臣
1519362001
영복 永復
          희순공파
희순공파           1519362002
중복 重復
          희순공파
희순공파       1519360001
종주 宗柱 
1519361002
홍신 弘臣
1519362003
지복 之復
          희순공파
희순공파           1519362004
쾌복 快復
          희순공파
희순공파           1519362005
화복 華復
          희순공파
희순공파   1519358001
용서 龍瑞
1519359001
남주 南柱
1519360002
명신 明臣 
1519361003
치복 致復
1519362006
형순 亨順
          희순공파
                         
                         

Server execution time: 0.022805 second