open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

41세 극온(克溫) 공 후손 (평장공파)

  41 세 42 세 43 세 44 세 45 세  46 세 47 세 48 세 49 세 50 세  51 세  
평장공파 0100141002
극온
克溫
7100142001

(평장공平章公)
7100143001
7100144001
원좌 元佐
7100145001
을린 乙麟 
7100146001
7100147001
7100148001
차온 次溫
7100149001
희아 希雅
    평장공파
평장공파                 7100149002
희소 希韶
7100150001
胤 
  평장공파
평장공파                 7100149003
희균 希鈞
7100150002
翰 
7100151001
평장공파
평장공파                   7100150003
翊 
7100151002
평장공파
평장공파                     7100151003
평장공파
평장공파               7100148002
차량 次良
      평장공파
평장공파               7100148003
차공 次恭
7100149004
희영 希英
7100150004
瑚 
7100151004
기문 起門
평장공파
평장공파                     7100151005
진문 振門
평장공파
평장공파                     7100151006
계문 啓門
평장공파
평장공파                     7100151007
광문 光門
평장공파
평장공파                 7100149005
희연 希淵
    평장공파
평장공파               7100148004
차검 次儉
7100149006
희성 希聖
7100150005
서보 瑞輔 
7100151008
평장공파
평장공파                   7100150006
희보 禧輔 
7100151009
여한 汝漢
평장공파
평장공파                 7100149007
희립 希立
    평장공파
평장공파               7100148005
차양 次讓
7100149008
희함 希咸
7100150007
沮 
7100151010
평장공파
평장공파                   7100150008
翦 
7100151011
평장공파
평장공파                 7100149009
희영 希榮
7100150009
翎 
7100151012
평장공파
                         
                         

Server execution time: 0.04328 second