open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

53세 희징(希澄) 공 후손 (희징공파)

  53 세 54 세 55 세  56 세 57 세 58 세 59 세 60 세  61 세 62 세    
희징공파 1500153003
희징
希澄
1500154005
승경 承慶
1500355003
세우 世遇 
                희징공파
희징공파     1500355004
세충 世忠 
1500356006
학년 鶴年
1519057001
응남 應南
1519058001
몽립 夢岦
1519059001
철용 哲容
1519060001
영준 永俊 
1519061001
창조 昌祚
1519062001
래흥 來興
  희징공파
희징공파                   1519062002
재흥 再興
  희징공파
희징공파                 1519061002
창대 昌大
    희징공파
희징공파               1519060002
영무 永무 
      희징공파
희징공파           1519058002
사립 思岦
1519059002
원익 元翼
1519060003
기호 起瑚 
1519061003
재구 載龜
1519062003
우팔 友八
  희징공파
희징공파               1519060004
두호 斗瑚 
1519061004
처구 處龜
1519062004
윤팔 潤八
  희징공파
희징공파                   1519062005
윤칠 潤七
  희징공파
희징공파                   1519062006
우일 友一
  희징공파
희징공파                 1519061005
초구 楚龜
    희징공파
희징공파               1519060005
진백 振伯 
      희징공파
희징공파             1519059003
원성 元成
1519060006
위호 渭瑚 
1519061006
신구 信龜
1519062007
윤흥 潤興
  희징공파
희징공파               1519060007
덕호 德瑚 
1519061007
창복 昌復
1519062008
윤화 允華
  희징공파
희징공파               1519060008
인호 仁瑚 
1519061008
남구 南龜
1519062009
백령 伯齡
  희징공파
희징공파                   1519062010
억령 億齡
  희징공파
희징공파                   1519062011
형조 亨祚
  희징공파
희징공파             1519059004
원달 元達
1519060009
민호 敏瑚 
1519061009
석구 碩龜
1519062012
동필 東弼
  희징공파
희징공파   1500154006
주홍 周弘
1500355005
학송 鶴松 
1500356007
동노 東老
1519057002
진하 震夏
1519058003
각산 珏山
1519059005
1519060010
차홍 次弘 
1519061010
춘흥 春興
1519062013
귀명 貴命
  희징공파
희징공파                 1519061011
춘재 春載
1519062014
철손 哲孫
  희징공파
희징공파                   1519062015
철득 哲得
  희징공파
희징공파               1519160001
차중 次中 
1519161001
춘겸 春謙
1519162001
철삼 哲三
  희징공파
희징공파                   1519162002
문봉 文鳳
  희징공파
희징공파                   1519162003
언봉 彦鳳
  희징공파
희징공파                   1519162004
억봉 億鳳
  희징공파
희징공파                   1519162005
우봉 虞鳳
  희징공파
희징공파                   1519162006
쌍봉 雙鳳
  희징공파
희징공파                   1519162007
인봉 仁鳳
  희징공파
희징공파                 1519161002
춘근 春根
1519162008
연욱 連郁
  희징공파
희징공파                 1519161003
춘국 春局
1519162009
종록 琮祿
  희징공파
희징공파                   1519162010
종업 琮業
  희징공파
희징공파                   1519162011
종언 琮彦
  희징공파
희징공파                   1519162012
종옹 琮翁
  희징공파
희징공파                   1519162013
종택 琮宅
  희징공파
희징공파                 1519161004
춘상 春尙
1519162014
창록 昌祿
  희징공파
희징공파                   1519162015
정록 鼎祿
  희징공파
희징공파                   1519162016
재록 再祿
  희징공파
희징공파               1519160002
차만 次萬 
1519161005
지원 支院
1519162017
대석 大錫
  희징공파
희징공파                   1519162018
대수 大受
  희징공파
희징공파                 1519161006
흥수 興守
1519162019
대원 大源
  희징공파
희징공파               1519160003
차갑 次甲 
1519161007
태숙 泰淑
1519162020
정진 正振
  희징공파
희징공파                   1519262001
정음 正音
  희징공파
희징공파                   1519262002
정복 正福
  희징공파
희징공파                 1519261001
태수 泰壽
1519262003
장옥 長玉
  희징공파
희징공파                   1519262004
은옥 銀玉
  희징공파
희징공파             1519259001
1519260001
차겸 次兼 
1519261002
춘재 春才
1519262005
만득 萬得
  희징공파
희징공파                   1519262006
만연 萬連
  희징공파
희징공파                   1519262007
태우 泰祐
  희징공파
희징공파     1500355006
학봉 鶴鳳 
1519256001
석련 碩璉
1519257001
재형 再亨
1519258001
도소 道素
1519259002
세중 世重
1519260002
상원 祥遠 
1519261003
국재 國載
1519262008
지순 之淳
  희징공파
희징공파                   1519262009
신순 臣淳
  희징공파
희징공파                   1519262010
우삼 遇三
  희징공파
희징공파                 1519261004
국화 國華
1519262011
종언 宗彦
  희징공파
희징공파               1519260003
상징 祥徵 
1519261005
국서 國瑞
1519262012
극윤 極允
  희징공파
희징공파                 1519261006
국주 國柱
1519262013
종오 宗伍
  희징공파
희징공파             1519259003
세흥 世興
1519260004
완동 完東 
1519261007
희복 喜福
1519262014
성린 成麟
  희징공파
희징공파                   1519262015
명린 命麟
  희징공파
                         
                         

Server execution time: 0.113765 second