open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

55세 사익(思翊) 공 후손 (참봉공파)

  55 세  56 세 57 세 58 세 59 세 60 세  61 세 62 세 63 세 64 세 65 세   
참봉공파 1500155002
사익
思翊
(포당공圃堂公) 
1500156001

(참봉공)
1501057001
지추 之推
1501058001
덕형 德亨
1501059001
수종 守宗
1501060001
시상 是相
(系子) 
1501061001
계운 啓運
(系子)
1501062001
희신 熙臣
1509796301
형규 炯奎
1509796401
교안 敎安
  참봉공파
참봉공파                   1509796402
재안 載安
  참봉공파
참봉공파                 1509796302
형관 炯寬
1509796403
의안 義安
  참봉공파
참봉공파                   1509796404
인안 仁安
  참봉공파
참봉공파         1501059002
수중 守中
1501060002
시상 是相
(出系) 
1501061002
계운 啓運
(出系)
        참봉공파
참봉공파           1501060003
시재 是宰 
1501061003
치운 致運
1501062002
예신 禮臣
(系子)
1509796303
환근 煥瑾
1509796405
복안 福安
  참봉공파
참봉공파                   1509796406
덕안 德安
(出系)
  참봉공파
참봉공파             1501061004
창운 昌運
1501062003
익신 翼臣
1509796304
형성 炯誠
    참봉공파
참봉공파             1501061005
호운 護運
1501062004
예신 禮臣
(出系)
      참봉공파
참봉공파               1501062005
현신 賢臣
1509796305
환일 煥一
1509796407
덕안 德安
(系子)
1509796501
인석 仁錫 
참봉공파
참봉공파                 1509796306
환복 煥福
1509796408
수안 洙安
1509796502
홍석 洪錫 
참봉공파
참봉공파                     1509806501
가석 佳錫 
참봉공파
참봉공파                     1509806502
원석 元錫 
참봉공파
참봉공파                 1509806301
환용 煥龍
1509806401
일안 一安
1509806503
형석 炯錫 
참봉공파
참봉공파                     1509806504
관석 觀錫 
참봉공파
참봉공파             1501061006
홍운 弘運
1501062006
상신 相臣
1509816301
환성 煥成
1509816401
시언 時彦
1509816501
덕현 德均 
참봉공파
참봉공파                 1509826301
형복 炯福
1509826401
수안 壽安
1509826501
찬석 燦錫 
참봉공파
참봉공파             1501061007
흥운 興運
1501062007
채신 彩臣
1509826302
환득 煥得
1509826402
경안 炅安
1509826502
종석 宗錫 
참봉공파
참봉공파                   1509826403
희안 熙安
1509826503
진석 珍錫 
참봉공파
참봉공파                     1509836501
윤석 允錫 
참봉공파
참봉공파                   1509846401
형안 亨安
1509846501
대석 大錫 
참봉공파
참봉공파                     1509846502
대현 大鉉 
참봉공파
참봉공파             1501061008
인운 仁運
1501062008
치신 致臣
1509846301
환식 煥植
1509846402
경안 京安
1509846503
기석 基錫 
참봉공파
참봉공파                 1509856301
환구 煥球
1509856401
승칠 承七
1509856501
동석 東錫 
참봉공파
참봉공파                   1509856402
함안 咸安
1509856502
장석 張錫 
참봉공파
참봉공파                     1509866501
중석 重錫 
참봉공파
참봉공파                     1509866502
천석 天錫 
참봉공파
참봉공파                     1509866503
명석 明錫 
참봉공파
참봉공파                 1509866301
환철 煥哲
1509866401
익안 益安
1509866504
우석 禹錫 
참봉공파
참봉공파               1501062009
제신 悌臣
      참봉공파
참봉공파         1501059003
수계 守啓
1501060004
시연 是延 
1501061009
덕운 德運
1501062010
득신 得臣
1509866302
환인 煥仁
1509866402
창안 昌安
  참봉공파
참봉공파                   1509866403
홍안 弘安
1509866505
희현 曦鉉 
참봉공파
참봉공파                     1509876501
복현 福鉉 
참봉공파
참봉공파                   1509876401
선안 先安
1509876502
재석 在錫 
참봉공파
참봉공파                     1509876503
겸석 謙錫 
참봉공파
참봉공파                     1509886501
옥석 玉錫 
참봉공파
참봉공파                     1509886502
학석 學錫 
참봉공파
참봉공파     1501057002
지수 之授
(出系)
                참봉공파
곡구공파   1500156002
忄賓
(곡구공)
1502057001
지수 之授
(系子)
1502058001
광형 光亨
1502059001
태주 台胄
1502060001
휴경 庥慶 
1502061001
1502062001
상첨 相瞻
1509886301
환규 煥奎
1509886401
한숙 翰塾
1509886503
인현 寅鉉
(生父時郁) 
곡구공파
곡구공파                   1509896401
시욱 時郁
1509896501
인현 寅鉉
(出系) 
곡구공파
곡구공파                     1509896502
봉현 鳳鉉 
곡구공파
곡구공파                     1509896503
태현 泰鉉 
곡구공파
곡구공파                   1509906401
화숙 和塾
1509906501
철현 喆鉉 
곡구공파
곡구공파                     1509906502
구현 九鉉 
곡구공파
곡구공파               1502062002
상원 相元
1509916301
환두 煥斗
1509916401
시봉 時鳳
1509916501
종현 宗鉉 
곡구공파
곡구공파                     1509936501
유현 裕鉉 
곡구공파
곡구공파                   1509956401
시형 時衡
1509956501
지현 智鉉 
곡구공파
곡구공파               1502062003
상신 相新
1509956301
환벽 煥壁
1509956402
시영 時英
1509956502
석현 錫鉉 
곡구공파
곡구공파                     1509976501
이현 鉺鉉
(出系) 
곡구공파
곡구공파                     1509976502
계현 啓鉉 
곡구공파
곡구공파                   1509986401
시웅 時雄
1509986501
식현 植鉉
(生父時福) 
곡구공파
곡구공파                 1509986301
환익 煥翼
1509986402
시준 時俊
1509986502
이현 鉺鉉
(生父時英) 
곡구공파
곡구공파                 1509996301
환용 煥龍
1509996401
시복 時福
1509996501
출현 出鉉 
곡구공파
곡구공파                   1510006401
시종 時宗
1510006501
광현 光鉉 
곡구공파
곡구공파           1502060002
홍경 弘慶 
1502061002

(出系)
        곡구공파
곡구공파             1502061003
1502062004
상일 相一
      곡구공파
곡구공파             1502061004
1502062005
상주 相周
      곡구공파
곡구공파               1502062006
상걸 相傑
      곡구공파
곡구공파               1502062007
상국 相國
      곡구공파
곡구공파               1502062008
상선 相宣
      곡구공파
곡구공파           1502060003
취경 冣慶 
1502061005
        곡구공파
곡구공파             1502061006
1502062009
상의 相誼
      곡구공파
곡구공파             1502061007
1502062010
상모 相謨
(系子)
      곡구공파
곡구공파             1502061008
1502062011
상계 相繼
      곡구공파
곡구공파               1502062012
상억 相億
      곡구공파
곡구공파               1502062013
상호 相湖
      곡구공파
곡구공파               1502062014
상악 相岳
      곡구공파
곡구공파           1502060004
연경 延慶 
1502061009
1502062015
상철 相哲
      곡구공파
곡구공파             1516161001
1516162001
상순 相順
      곡구공파
곡구공파         1516159001
태유 台有
1516160001
윤경 允慶
(出系) 
          곡구공파
곡구공파           1516160002
태경 泰慶
(出系) 
          곡구공파
곡구공파           1516160003
창경 昌慶 
1516161002
1516162002
상교 相僑
      곡구공파
곡구공파           1516160004
내경 來慶 
1516161003
1516162003
상구 相龜
      곡구공파
곡구공파             1516161004
1516162004
상직 相直
      곡구공파
곡구공파               1516162005
상유 相裕
      곡구공파
곡구공파               1516162006
상민 相旻
      곡구공파
곡구공파               1516162007
상협 相協
      곡구공파
곡구공파             1516161005
1516162008
상유 相裕
(系子)
      곡구공파
곡구공파             1516161006
1516162009
상준 相俊
      곡구공파
곡구공파               1516162010
상공 相恭
      곡구공파
곡구공파           1516160005
원경 原慶 
1516161007
1516162011
상심 相諶
      곡구공파
곡구공파               1516162012
상훈 相勛
(出系)
      곡구공파
곡구공파               1516162013
상세 相世
      곡구공파
곡구공파               1516162014
상의 相義
      곡구공파
곡구공파               1516162015
상영 相英
      곡구공파
곡구공파             1516161008
1516162016
상훈 相勛
(系子)
      곡구공파
곡구공파           1516160006
치경 致慶 
1516161009
1516162017
상하 相夏
      곡구공파
곡구공파               1516262001
상은 相殷
      곡구공파
곡구공파             1516261001
1516262002
상일 相一
      곡구공파
곡구공파           1516260001
구경 久慶 
1516261002
1516262003
상룡 相龍
      곡구공파
곡구공파             1516261003
1516262004
상오 相五
      곡구공파
곡구공파               1516262005
진홍 鎭洪
      곡구공파
곡구공파               1516262006
진양 鎭良
      곡구공파
곡구공파             1516261004
1516262007
여재 汝才
      곡구공파
곡구공파           1516260002
시경 時慶 
1516261005
1516262008
상창 相彰
      곡구공파
곡구공파       1516258001
신형 頣亨
1516259001
1516260003
태경 泰慶 
1516261006
1516262009
상설 相說
      곡구공파
곡구공파               1516262010
상문 相文
      곡구공파
곡구공파               1516262011
상재 相載
      곡구공파
곡구공파             1516261007
1516262012
상곤 相坤
      곡구공파
곡구공파               1516262013
상선 相善
      곡구공파
곡구공파             1516261008
1516262014
상효 相孝
      곡구공파
곡구공파               1516262015
상선 相先
      곡구공파
곡구공파               1516262016
상중 相重
      곡구공파
곡구공파           1516260004
언경 彦慶 
          곡구공파
곡구공파         1516259002
1516260005
손경 遜慶 
1516261009
1516262017
상주 相周
      곡구공파
곡구공파         1516259003
1516260006
천의 千儀 
1516261010
인택 仁宅
        곡구공파
곡구공파       1516258002
우형 遇亨
1516259004
태보 台俌
1516260007
윤경 允慶
(系子) 
1516261011
1516262018
상동 相東
      곡구공파
곡구공파               1516262019
상기 相箕
      곡구공파
곡구공파               1516362001
상태 相泰
      곡구공파
곡구공파             1516361001
1516362002
상현 相顯
      곡구공파
곡구공파             1516361002
1516362003
상문 相文
      곡구공파
곡구공파               1516362004
상무 相武
      곡구공파
곡구공파             1516361003
1516362005
상중 相中
      곡구공파
곡구공파       1516358001
득형 得亨
1516359001
태룡 台龍
1516360001
치경 致慶 
1516361004
1516362006
상세 相世
      곡구공파
곡구공파             1516361005
1516362007
상인 相仁
      곡구공파
곡구공파             1516361006
1516362008
상홍 相弘
      곡구공파
곡구공파             1516361007
1516362009
상려 相麗
      곡구공파
곡구공파               1516362010
상흥 相興
      곡구공파
곡구공파             1516361008
1516362011
상형 相衡
(系子)
      곡구공파
곡구공파             1516361009
1516362012
상형 相衡
(出系)
      곡구공파
곡구공파               1516362013
상주 相周
      곡구공파
곡구공파               1516362014
상언 相彦
      곡구공파
곡구공파             1516361010
1516362015
상민 相敏
      곡구공파
곡구공파             1516361011
1516362016
상규 相圭
      곡구공파
곡구공파               1516362017
상일 相逸
      곡구공파
곡구공파               1516362018
상계 相季
      곡구공파
곡구공파         1516359002
태봉 台鳳
1516360002
영경 永慶 
1516361012
1516362019
상숙 相淑
      곡구공파
곡구공파         1516359003
태용 台容
1516360003
몽경 夢慶 
1516361013
1516362020
상운 相雲
      곡구공파
곡구공파       1516458001
임형 林亨
1516459001
태인 台仁
1516460001
하경 河慶 
1516461001
1516462001
상순 相順
      곡구공파
곡구공파             1516461002
1516462002
상훈 相薰
      곡구공파
곡구공파           1516460002
유경 有慶 
1516461003
1516462003
상업 相業
      곡구공파
곡구공파             1516461004
1516462004
상칠 相七
      곡구공파
직장공파   1500156003

(직장공)
1503057001
지원 之援
1503058001
세형 世亨
1503059001
송령 松齡
1503060001
선경 煽慶 
1503061001

(系子)
1503062001
진태 鎭泰
(系子)
      직장공파
직장공파           1503060002
지경 祉慶 
1503061002
장수 章壽
1503062002
일창 日昌
      직장공파
직장공파               1503062003
진복 鎭福
      직장공파
직장공파               1503062004
도상 道常
      직장공파
직장공파         1503059002
백령 栢齡
1503060003
용징 龍徵 
          직장공파
직장공파           1503060004
표징 豹徵 
1503061003
석후 錫垕
1503062005
진태 鎭泰
(出系)
      직장공파
직장공파               1503062006
진화 鎭華
      직장공파
직장공파               1503062007
진남 鎭南
      직장공파
직장공파             1503061004
계후 啓垕
1503062008
진원 鎭元
(系子)
      직장공파
직장공파             1503061005
익후 益垕
1503062009
진원 鎭元
(出系)
      직장공파
직장공파               1503062010
진옥 鎭玉
      직장공파
직장공파             1503061006
상후 相垕
1503062017
진완 鎭完
      직장공파
직장공파           1503060005
기징 麒徵 
1503061007
요철 堯喆
1503062011
진노 鎭魯
      직장공파
직장공파               1503062012
진위 鎭衛
      직장공파
직장공파               1503062013
진태 鎭台
      직장공파
직장공파               1503062014
진팔 鎭八
      직장공파
직장공파               1503062015
진길 鎭吉
      직장공파
직장공파             1503061008
순철 舜喆
1503062016
진필 鎭弼
      직장공파
직장공파               1516662001
진홍 鎭洪
      직장공파
직장공파             1516661001
우철 禹喆
1516662002
진현 鎭賢
      직장공파
직장공파           1516660001
린징 麟徵 
1516661002
필후 弼垕
(系子)
1516662003
진유 鎭裕
(出系)
      직장공파
직장공파               1516662004
진빈 鎭彬
      직장공파
직장공파           1516660002
붕징 鵬徵 
1516661003
익후 翼垕
1516662005
진형 鎭衡
      직장공파
직장공파               1516662006
진항 鎭恒
      직장공파
직장공파               1516662007
진협 鎭峽
      직장공파
직장공파           1516660003
학징 學徵 
1516661004
처왕 處旺
1516662008
진환 鎭桓
      직장공파
직장공파           1516660004
봉징 鳳徵 
1516661005
보철 輔喆
1516662009
진성 鎭城
      직장공파
직장공파           1516660005
황징 凰徵 
1516661006
계후 季垕
1516662010
진경 鎭慶
      직장공파
직장공파         1516659001
기령 杞齡
1516660006
홍징 鴻徵 
1516661007
현철 顯喆
1516662011
진방 鎭邦
      직장공파
직장공파             1516661008
지철 智喆
1516662012
표운 杓運
      직장공파
직장공파           1516660007
규징 奎徵 
1516661009
의철 義喆
1516662013
진원 鎭源
      직장공파
직장공파               1516662014
진곤 鎭坤
      직장공파
직장공파           1516660008
두징 斗徵 
1516661010
일철 日喆
1516662015
진서 鎭瑞
      직장공파
직장공파           1516660009
익징 翼徵 
1516661011
홍철 弘喆
1516662016
진신 鎭信
      직장공파
직장공파         1516659002
오령 梧齡
1516660010
남징 南徵 
1516661012
복후 福垕
1516662017
진종 鎭宗
      직장공파
직장공파               1516662018
진열 鎭烈
      직장공파
직장공파         1516659003
동령 桐齡
1516660011
세징 世徵 
1516661013
규철 奎喆
1516662019
진열 鎭烈
      직장공파
직장공파           1516660012
순징 順徵 
1516661014
규일 奎逸
1516662020
진후 鎭垕
      직장공파
직장공파       1516758001
준형 俊亨
1516759001
재령 梓齡
1516760001
학징 鶴徵 
1516761001
윤후 潤垕
1516762001
진유 鎭裕
      직장공파
직장공파               1516762002
국순 國淳
      직장공파
직장공파       1516758002
문형 文亨
1516759002
계령 桂齡
1516760002
몽경 夢慶 
1516761002
1516762003
상운 相雲
      직장공파
직장공파       1516758003
무형 武亨
1516759003
매령 梅齡
1516760003
만징 萬徵 
1516761003
주철 周喆
1516762004
진천 鎭天
      직장공파
직장공파         1516759004
상령 橡齡
1516760004
도징 道徵 
1516761004
한철 漢喆
1516762005
진영 鎭營
      직장공파
직장공파         1516759005
구령 枸齡
1516760005
몽징 夢徵 
1516761005
예철 禮喆
1516762006
진복 鎭福
      직장공파
직장공파               1516762007
진주 鎭周
      직장공파
직장공파     1516757001
지박 之摶
(出系)
                직장공파
직장공파     1516757002
지정 之揁
1516758004
만상 萬祥
1516759006
기선 起善
1516760006
진구 晋龜 
1516761006
치삼 致三
1516762008
정채 正采
      직장공파
직장공파             1516761007
성삼 成三
1516762009
성채 聖采
      직장공파
직장공파             1516761008
재삼 再三
1516762010
성순 聖順
      직장공파
직장공파           1516760007
태구 泰龜 
1516761009
희윤 希潤
1516762011
봉상 鳳祥
      직장공파
직장공파               1516762012
봉대 鳳大
      직장공파
직장공파               1516762013
봉서 鳳瑞
      직장공파
직장공파             1516761010
희주 希周
1516762014
사신 思信
      직장공파
직장공파       1516758005
인상 仁祥
1516759007
기원 起元
1516760008
천석 千錫 
1516761011
응재 應載
1516762015
도삼 道三
      직장공파
직장공파               1516762016
도안 道安
      직장공파
직장공파               1516762017
도정 道正
      직장공파
직장공파               1516762018
도형 道亨
      직장공파
직장공파             1516761012
응격 應格
1516762019
필주 必周
      직장공파
직장공파       1516858001
응선 應璿
1516859001
신발 信發
1516860001
시철 時哲 
1516861001
1516862001
치문 致文
      직장공파
직장공파               1516862002
이문 以文
      직장공파
직장공파             1516861002
        직장공파
직장공파             1516861003
        직장공파
직장공파             1516861004
        직장공파
직장공파     1516857001
지농 之攏
1516858002
충형 忠亨
1516859002
담령 淡齡
1516860002
상징 尙徵 
1516861005
치후 致垕
1516862003
진중 鎭重
      직장공파
직장공파               1516862004
진안 鎭安
      직장공파
직장공파             1516861006
윤후 允垕
1516862005
진동 鎭童
      직장공파
직장공파               1516862006
진연 鎭連
      직장공파
직장공파               1516862007
진백 鎭伯
      직장공파
통덕랑공파   1500156004

(통덕랑공)
1504057002
지진 之振
1505558001
의형 義亨
1505559001
진명 鎭明
1505560001
창수 昌洙 
1505561001
세필 世弼
1505562001
동상 東相
1512526303
의표 義杓
1512526403
형국 亨國
1512526503
도은 道恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                   1512526404
안국 安國
1512526504
덕은 德恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                     1512526505
득은 得恩
(出系) 
통덕랑공파
통덕랑공파                     1512526506
승은 勝恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                     1512536501
후은 厚恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                   1512536401
홍국 弘國
1512536502
득은 得恩
(生父安國) 
통덕랑공파
통덕랑공파                 1512536301
운표 運杓
1512536402
양국 良國
1512536503
성은 聖恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                   1512546401
현국 賢國
1512546501
치은 致恩 
통덕랑공파
통덕랑공파         1505559002
진양 鎭良
1505560002
문수 文洙 
1505561002
세영 世榮
1505562002
동익 東益
      통덕랑공파
통덕랑공파               1505562003
동제 東濟
1512546301
철표 喆杓
1512546402
석국 錫國
1512546502
두은 斗恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                 1512556301
경표 敬杓
1512556401
성국 聖國
1512556501
상은 相恩 
통덕랑공파
통덕랑공파             1505561003
세신 世信
1505562004
유선 有善
1512566301
산표 山杓
1512566401
장국 長國
1512566501
당은 堂恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                   1512576401
창국 昌國
1512576501
현은 賢恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                   1512586401
지국 智國
1512586501
춘은 春恩 
통덕랑공파
통덕랑공파                 1512586301
장수 長壽
1512586402
후당 後唐
1512586502
만국 萬國 
통덕랑공파
통덕랑공파     1504057003
지양 之揚
1505558002
만형 萬亨
1505559003
계일 桂一
1505560003
세기 世紀 
1505561004
형삼 亨三
1505562005
극령 極齡
1512596301
창신 昌臣
1512596401
은수 殷洙
1512596501
복석 福錫 
통덕랑공파
통덕랑공파               1505562006
지령 之齡
1512596302
창보 昌寶
1512596402
하겸 夏謙
1512596502
택석 澤錫 
통덕랑공파
통덕랑공파                     1512606501
주석 周錫 
통덕랑공파
통덕랑공파                     1512606502
규석 奎錫 
통덕랑공파
통덕랑공파                 1512626301
창현 昌顯
1512626401
의겸 儀謙
  통덕랑공파
통덕랑공파                   1512626402
필겸 弼謙
  통덕랑공파
통덕랑공파                 1512636301
창구 昌九
    통덕랑공파
통덕랑공파               1505562007
태령 泰齡
      통덕랑공파
통덕랑공파             1505561005
취삼 就三
1505562008
광철 光喆
      통덕랑공파
통덕랑공파             1505561006
호삼 虎三
1505562009
광국 光國
      통덕랑공파
통덕랑공파               1505562010
광노 光老
      통덕랑공파
통덕랑공파         1505559004
필우 必禹
1505560004
덕무 德武 
1505561007
태용 台龍
1505562011
상득 相得
      통덕랑공파
통덕랑공파     1504057001
지탁 之擢
1504058001
기형 起亨
1504059001
연령 延齡
1505560005
봉징 鳳徵 
1505561008
유후 有垕
1505562012
진우 鎭宇
      통덕랑공파
통덕랑공파             1505561009
상후 相垕
1505562013
진복 鎭福
      통덕랑공파
통덕랑공파               1505562014
진성 鎭聲
      통덕랑공파
통덕랑공파             1505561010
상옥 相玉
1505562015
쾌신 快臣
      통덕랑공파
통덕랑공파         1504059002
익령 益齡
1505560006
휴징 休徵 
1505561011
1505562016
귀영 貴永
      통덕랑공파
통덕랑공파           1505560007
희징 禧徵 
          통덕랑공파
통덕랑공파           1505560008
운징 雲徵 
1505561012
1505562017
상오 相五
      통덕랑공파
통덕랑공파         1505659001
일령 逸齡
1505660001
자징 自徵 
1505661001
덕흥 德興
1505662001
세태 世泰
      통덕랑공파
통덕랑공파       1505658001
발형 發亨
1505659002
복령 福齡
1505660002
모징 慕徵 
1505661002
태남 台男
1505662002
상혁 相赫
      통덕랑공파
통덕랑공파       1504058002
신형 愼亨
1504059003
규령 奎齡
1505660003
璉 
          통덕랑공파
통덕랑공파           1504060001
璡 
1504061001
희철 熙喆
1504062001
치원 致遠
1504063001
익권 翼權
1504064001
언상 彦尙
1504065001
임철 任哲 
통덕랑공파
통덕랑공파                     1504065002
임향 任向 
통덕랑공파
통덕랑공파                 1504163001
익근 翼根
1504164001
언선 彦善
1504165001
임용 任瑢
(국서國瑞) 
통덕랑공파
통덕랑공파                     1504165002
임록 任祿
(국현國現) 
통덕랑공파
통덕랑공파         1505659004
태령 台齡
1505660005
璞 
1505661004
경철 敬喆
1505662004
한중 漢中
      통덕랑공파
통덕랑공파           1505660006
瑊 
          통덕랑공파
통덕랑공파         1505659005
조령 曺齡
1505660007
珞 
1505661005
해구 海龜
1505662005
진언 鎭彦
      통덕랑공파
통덕랑공파           1505660008
璘 
1505661006
해룡 海龍
1505662006
진철 鎭哲
      통덕랑공파
통덕랑공파       1504058003
필형 必亨
1505659006
덕령 德齡
1505660009
원경 元慶 
1505661007
도연 道淵
1505662007
상철 相喆
      통덕랑공파
통덕랑공파             1505661008
월연 月淵
1505662008
상봉 相奉
      통덕랑공파
통덕랑공파         1504059004
영령 永齡
1505660010
기징 奇徵 
1505661009
득후 得垕
1505662009
진일 鎭逸
      통덕랑공파
통덕랑공파               1505662010
진영 鎭英
      통덕랑공파
통덕랑공파       1504058004
신형 信亨
1504059005
동현 東賢
1505660011
중황 中晃 
1505661010
필주 弼周
1505662011
일수 一守
      통덕랑공파
통덕랑공파     1504057004
지규 之揆
1505658002
기형 琦亨
1505659009
태하 台厦
1505660012
치경 致慶 
1505661011
1505662012
상철 相喆
      통덕랑공파
통덕랑공파               1505662013
상수 相守
      통덕랑공파
통덕랑공파             1505661012
1505662014
상권 相權
      통덕랑공파
통덕랑공파             1505661013
1505662015
상형 相衡
      통덕랑공파
통덕랑공파               1505662016
문혁 文赫
      통덕랑공파
통덕랑공파       1505658003
순형 順亨
1505659010
태원 台元
1505660013
진경 震慶 
1505661014
1505662017
상영 相穎
      통덕랑공파
운공파   1500156005
忄運
(군수공)
1517157001
지순 之順
1517158001
1517159001
덕정 德廷
1517160001
필화 弼華 
1517161001
일주 一周
1517162001
문기 文基
      운공파
운공파               1517162002
문혁 文赫
      운공파
운공파         1517159002
덕술 德述
1517160002
언화 彦華 
1517161002
득귀 得貴
1517162003
복록 福祿
      운공파
                         
                         

Server execution time: 0.627205 second