open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

21세 수민(秀敏) 공 후손 (순흥공파)

  21 세 22 세 23 세 24 세 25 세  26 세 27 세 28 세 29 세 30 세  31 세  
순흥공파 0100121001
수민
秀敏
0100122001
동창 東昌
0100123001
문완 文琓
                순흥공파
순흥공파     0100123002
문숙 文琡
0100124001
임수 臨水
0100125001
强 
0100126001
파동 坡同
0100127001

(시림군)
0100128001
0100129001
0100130001
풍국 豊國 
0100131001
사량 駟良
순흥공파
영일정씨                   0100130002
손국 遜國 
0100131002
종은 宗殷
영일정씨
순흥공파         0100125002
剛 
0100126002
지완 之完
          순흥공파
순흥공파         0100125003
敬 
0100126003
삼임 三林
          순흥공파
순흥공파     0100123003
                순흥공파
                         
                         

Server execution time: 0.024408 second